Welkom op de website van de Stichting Wieërt Amezieërtj.

Körsmes in Wieërt

Beste meziekvrînde,

Tot oeës groeët verdreet motte vae uch laote wieëte det “Körsmes in Wieërt” 2020 jaomergenogt neet doeër kân gaon!Nao ‘t groeët suukses van 2019 woor ‘t oeëze wîns um ouch dit jaor ‘n nów sjoow in ‘t Munttheater vör ‘t vootleecht te brînge.Tenminste det woor de bedoeliing, tot ‘t Corona-gebuuëre root in ‘t aete goêszje…….

In ‘n Munttheater woeë vae slechts ‘n bepêrktj aantal persoeëne per uutveûring mooge laote geneete, es vör os (finansjeel) neet haalbaar.

Vae hoeëpe in 2021 wieër met völ enthosiasme aan de slaag te kinne gaon en ’n passendj vervolg te kunne gaeve aan “Körsmes in Wieërt”!

 ’t Gieët uch good, blieftj gezoond en gae huuërtj weer van os as d’r noets te melde és.

Bestuur Stichting Wieërt Amezieërtj.