Over ons

Stichting Wieërt Amezieërtj bestaat uit leden en oud-leden van Stadsvastelaovendjvereiniging De Rogstaekers die in het verleden organisatorisch de kar hebben getrokken bij grootschalige evenementen. Denk daarbij aan De Gulden Humor 2010, het 7x11- en 8x11-jarig jubileum van de vereniging, de Vastelaovendjproms en de musical bij de viering van 600 jaar stad Weert ‘Rogstaekers- De Legende’.

De doelstelling van de stichting is als volgt omschreven: De stichting heeft ten doel het bevorderen van het sociaal-maatschappelijk leven in de regio Weert, door onder meer het organiseren en faciliteren van activiteiten en evenementen in en voor die regio; alsmede het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Wieërts

Stichting Wieërt Amezieërtj bestieët uut lede en aod-lede van Stadsvastelaovendjvereîniging De Rogstaekers di-j in ’t verlieëje organisatorisch de ker hebbe getrokke beej groeëtschalige evenemênte. Deenktj daobeej aan de Gulden Humor in 2010, ‘t 7x11 en 8x11 jaorig jubileum van de vereîniging, de Vastelaovendjproms en de musical in ’t kader van 600 jaor stad Wieërt “Rogstaekers-De Legende”.

De doelstélling vanne stichting weurtj in eur statute as volgtj umschrieëve: “De stichting heeft ten doel het bevorderen van het sociaal maatschappelijk leven in de regio Weert, door onder meer het organiseren en faciliteren van activiteiten en evenementen in en voor die regio; alsmede het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”

Heejuut keumtj nao vuuëre det dieëze musical de aanzét moog zeen tot ’t organizieëre van mieër (groeëtschalige) evenemênte di-j Wieërt en de minse van boetenaaf amuzieëre en daomej zörge vör Wieërt-promotie.

 

 

Bestuur:

Rogér Jansen; Voorzitter
Ad Jongen; Penningmeester
Thijs Vleeshouwers; secretaris
Mark Bouwmans; artistiek
Bart Nijs; facilitair
Adrie Hendriks; PR & fotografie