Omruilen

Opstaan voor een zitplaats bij Antje de Musical

Dat het nieuwe spektakelstuk van Stichting Wieërt Amezieërtj mag rekenen op veel belangstelling werd al snel duidelijk. Binnen mum van tijd waren alle zitplaatsen uitverkocht. Vanwege de daarop volgende teleurstelling bij het publiek heeft de organisatie gewerkt aan een oplossing in de vorm van extra zitplaatsen.

Het binnen no-time verkopen van alle zitplaatsen verraste en zorgde voor de nodige onvrede. De organisatie had er op gerekend dat veel meer bezoekers, in de traditie van de voorgaande musicals op de Markt, staanplaatsen zouden reserveren. Zitplaatsen waren eigenlijk vooral bedoeld voor bezoekers die niet de gehele voorstelling staand kunnen bekijken. Met terugwerkende kracht erkent men dat dit onvoldoende duidelijk is gecommuniceerd.

Dat trekt de organisatie zich aan. Daarom is ervoor gekozen één van de staantribunes (want ook staanplaatsen zijn op tribunes) om te bouwen naar een zittribune. Hiermee worden ruim 800 meer zitplaatsen per avond gecreëerd. Nadat sponsoren en eigen vrijwilligers zijn voorzien van de toegezegde zitplaatsen, wordt bezoekers die al een kaartje voor een staanplaats hebben gekocht en deze willen omruilen die gelegenheid geboden.

Sta op voor een ander

De organisatie verzoekt om op een passende manier om te gaan met de mogelijkheid tot omruilen. De gedachte is immers om iedereen de gelegenheid te bieden dit spektakelstuk te bezoeken. Daarom worden alleen bezoekers die zich vóór 24 november gedwongen voelden een kaartje voor een staanplaats aan te schaffen en eigenlijk niet lang genoeg kunnen staan uitgenodigd zich te melden. Dit is mogelijk tot en met 8 december, waarna de omruiling uiterlijk 20 december wordt uitgevoerd. De omruiling geldt altijd voor dezelfde datum als het oorspronkelijke ticket. Mochten er meer verzoeken binnenkomen dan dat er kaarten beschikbaar zijn, dan vindt het omruilen plaats na loting.

Heb je juist een zitplaats gereserveerd en wens je alsnog voor een ander op te staan en je kaartje te ruilen? Laat het weten via de website, zodat jouw kaartje aan iemand kan worden aangeboden die het beter kan gebruiken.

Omruilverzoek

Ik heb een zitplaats en wil
Ik heb een staanplaats en wil