Graaf van Horne-de-Musical

Op 11 en 12 mei 2018  was de Markt in Weert het podium  voor “Graaf van Horne-de Musical”.  Op 5 juni 2018 was het 450 jaar geleden dat Weert haar bekendste inwoner, Filips van Horne, verloor ten gevolge van zijn onthoofding op de Markt in Brussel.

Stichting Wieërt Amezieërtj presenteerde, met dit gegeven als uitgangspunt, een dialect popmusical waarbij historische  feiten en fictie met elkaar werden vermengd.  De musical, met regionale artiesten als hoofdrolspelers, mag met recht een succes worden genoemd.

De twee voorstellingen werden door meer  dan 6.000 mensen bezocht.  De musical kreeg nog een opvolging met een bioscoopfilm en een bezoek aan Van Egmond-stad Zottegem waar enkele hoogtepunten uit de musical werden vertoond.


Wieërts

Op 11 en 12 mei 2018 waas de Mêrrentj in Wieërt ’t podium vör “Graaf van Horne-de Musical”. Op 5 juni 2018 waas ‘t 450 jaor gelieëje det Wieërt eure bekindjste inwoeëner, Filips van Horne, verloeër as gevolg van zien onthoeëfding oppe Mêrrentj in Brussel.

Stichting Wieërt Amezieërtj prizzentieërdje, mét dit gegaeve as uutgângspûnt, ’ne dialect popmusical woeëbeej historische feite en fictie mét deindânger vermingdj woeërte. De musical, mét regionaal artieste as hoeëfdrolspuuëlers, waas mét recht e groeët succes.

De twieë vuuërstéllinge trokke mieër as 6000 bezeukers. Daonaeve krieëg de musical nog e vervolg mét ‘ne bioscoopfilm en e bezeuk aan Van Egmond-stad Zottegem woeë e paar hoeëgtepûnte uut de musical zeen vertoeëndj.