Opening Stadspark Weert – 5 en 6 juni 022

Minimusical ter gelegenheid van de opening van het stadspark in Weert op 5 en 6 juni 2022. “Nijenborgh –  “n nôw begîn”is een muzikaal verhaal gebracht door stichting Wieërt Amezieërtj, de makers van “Graaf van Horne de Musical”

Samen met de Weerter stadsgidsen en popkoor The Ray Stabbing Singers wordt er een spannend verhaal over de history van het park verteld Met de solisten Joss Mennen, Mark Fonteijn, Jean Stassen, Wendy van Dooren, Björn Wiermans en Leon Smolenaars kunnen bezoekers een muzikale show van hoog niveau verwachten.

Dialect:

Minimusical beej de oeëpening van  Stadspark De  Nijenborgh in Wieërt op 5 en 6 juni 2022

‘Nijenborgh – ’n nôw begîn’ és ‘n muzikaal verhaol gebrachtj doeër Stichting Wieërt Amezieërtj, de makers van  Graaf van Horne de Musical.

Same met de Wieërter stadsgidsen en popkoeër The Ray Stabbing Singers weûrtj t’r ‘n spannendj en muzikaal verhaol oeëver de historie van ‘t park verteldj.

Met de soliste Joss Mennen, Mark Fonteijn, Jean Stassen, Wendy van Dooren, Björn Wiermans en Leon Smolenaars mooge bezeukers ‘n muzikale show van hoeëg niveau verwachte.

Körsmes in Wieërt,  Munttheater Weert met drie voorstellingen 20 en 21  december 2019

De Stichting “Wieërt Amezieërtj” presenteerde op vrijdag 20 en zaterdag 21 december 2019 in het Munttheater een kerstshow onder de titel “Körsmes in Wieërt”.

Het publiek werd meegenomen naar een gezellig volle huiskamer in kerstsfeer waar het gezelschap net het feestelijke kerstdiner heeft verorberd en nog zit “na te praten”.

Dat “napraten” bestaat uit humor, met een knipoog naar Kerstmis en Limburgstalige popmuziek met bekende nummers voorzien van teksten in het Weerter dialect. Medewerking werd verleend door onze eigen regionale artiesten.

Natuurlijk ontbrak “een vleugje” Kerst niet. Als publiek schoof je, als het ware, zelf in die huiskamer aan.

Dialect:

De Stichting “Wieërt Amezieërtj” prizzentieërdje op vriêdig 20 en zaoterdig 21 december 2019 in ’t Munttheater ’n körstshow ónger de titel “Körsmes in Wieërt”.

’t Pebliek woortj mejgenoeëme nao ’n gezellig vôl hoêskamer in körstsfeer woeë ’t gezelschap zjuust ’t fieëstelike körstdiner hieët gegaete en nog zitj “nao te kalle”.

Det naokalle bestong uut humor mét ‘n knipoug nao Körsmes en Limburgstalige popmeziek met bekindje nummers v’rzeen van teksten in ’t Wieërter dialect. Mejwêrking woort verlieëndj doeër oeës eîge regionale artiesten

Neteurlik ontbrook “e bitje” Körst neet en as pebliek schoofdje, as ’t ware, zêlf inne hoêskamer aan.

“Graaf van Horne de Musical” 11 & 12 mei 2018

Op 5 juni 2018 was het 450 jaar geleden dat Weert haar bekendste inwoner, Filips van Horne, verloor ten gevolge van zijn onthoofding op de Markt in Brussel. Dit was dan ook de reden om op 11 en 12 mei 2018  de Markt in Weert het podium te bieden voor “Graaf van Horne-de Musical”.

Stichting Wieërt Amezieërtj presenteerde, met dit gegeven als uitgangspunt, een dialect popmusical waarbij historische feiten en fictie met elkaar werden vermengd.  De musical, met regionale artiesten als hoofdrolspelers, mag met recht een succes worden genoemd.

Ruim 6000 bezoekers hebben deze twee voorstellingen bezocht.

Dialect:

Op 5 juni 2018 waas ‘t 450 jaor gelieëje  det Wieërt eure bekindjste inwoeëner, Filips van Horne, verloeër as gevolg van zien onthoeëfding oppe Mêrrentj in Brussel.Det woor dan ouch de rieëje um op 11 2n 12 mei 2018 de Mêrrentj in Wieërt ’n podium te beej vör “Graaf van Horne-de Musical”.

Stichting Wieërt Amezieërtj prizzentieërdje, mét dit gegaeve as uutgângspûnt, ’ne dialect popmusical woeëbeej historische feite en fictie mét deindânger vermingdj woeërte. De musical, mét regionaal artieste as hoeëfdrolspuuëlers, waas mét recht e groeët succes.

Ruum 6000 bezeukers woore getuuge van dieës vuuërstellingen.