Stef Fonteijn

Ich bin Stef Fonteijn, 18 jaor aod net zoeë as mien twieëlingzöster Lieke. Ich woeën in Altwieërthej beej mien pap en mam Mark en Wilhelmien.

Meziek és mich mét de paplepel ingegaeve en ich heb dan ouch gekoze um de meziek in te gaon. Ich zit mét völ plezeer in ‘t twieëdje jaor van ‘t conservatorium in Maastreecht. Ich bin net as pap en mam begonne as trompettist en inmiddels zing ich en speul gitaar en piano. Ouch ving ich ‘t geweldjig um mét studiotechniek bieëzig te zeen.

In de theatershow zuldjae mich op verschillendje memênte vörbeej zeen kome!

Ich heb d’r zin in.

Nederlands

Ik ben Stef Fonteijn, 18 jaar oud net zoals mijn tweelingzus Lieke. Ik woon in Altweerterheide bij mijn vader en moeder, Mark en Wilhelmien.

Muziek is mij met de paplepel ingegeven en ik heb er dan ook voor gekozen om de muziek in te gaan. Ik zit met veel plezier in ’t tweede jaar van het conservatorium in Maastricht. Ik ben net als mijn vader en moeder begonnen als trompettist en inmiddels zing en speel ik gitaar en piano. Ook vind ik het geweldig om met studiotechniek bezig te zijn.

In de theatershow zult u mij op verschillende momenten voorbij zien komen.

Ik heb er zin in!

 

Tim Crins

Miene naam és Tim Crins (1989). In 2012 bin ich aafgestudeerdj as musicoloog, en heb dan ouch ‘n groeëte passie vör meziek. Al van kleins aaf aan bin ich d’rmej bieëzig. Door de jaore haer heb ich michzelf verschillendje instrumênte eîge gemaaktj. Ruum tieën jaor geleêje bin ich begonne mét ‘t gaeve van gitaarlésse, det és waat ich nog altiêd mét plezeer doon.

Ich doon gaer mej aan allerlej dînger di-j op miene paad kome, ‘t leefst in uuteînloupendje meziekstiêle. Zoeë maak ich beveurbieëldj eîge rockmeziek mét miene nowwe band ‘StadiM’ en speul ich leadgitaar in ‘ne Herman Brood tribute en ‘ne jaore ‘70-schlagerband. Mer ich ving ‘t dék net zo leuk um Ierse melodieje te fluite op miene tin whistle en um in ‘t vastelaovendjsezoên op te traeje as zênger.

Ouch haoj ich mich bezig mét ‘t opneme en mixe van (live)meziek. E jaor geleêje maakdje ich op di-j meneer mien debuut as componist van filmmeziek wi-j ich meziek schreef vör de Limburgse documentaire Grensgeval di-j ‘ne priês won op ‘t Limburgs Film Festival.

Nederlands

Mijn naam is Tim Crins (1989). In 2012 ben ik afgestudeerd als musicoloog, en heb dan ook een grote passie voor muziek. Al van kleins af ben ik er mee bezig. Door de jaren heen heb ik mezelf verschillende instrumenten eigen gemaakt. Ruim tien jaar geleden ben ik begonnen met het geven van gitaarlessen, iets wat ik nog steeds met plezier doe.

Ik doe graag mee aan allerlei dingen die op mijn pad komen, het liefst in uiteenlopende muziekstijlen. Zo maak ik bijvoorbeeld eigen rockmuziek met mijn nieuwe band StadiM en speel ik leadgitaar in een Herman Brood tribute- en een jaren ‘70-schlagerband. Maar ik vind het vaak net zo leuk om Ierse melodieën te fluiten op mijn tin whistle en om tijdens het carnavalsseizoen op te treden als zanger.

Tevens hou ik me bezig met het opnemen en mixen van (live)muziek. Een jaar geleden maakte ik op die manier mijn debuut als componist van filmmuziek toen ik muziek schreef voor de Limburgse documentaire Grensgeval die een prijs won op het Limburg Film Festival.

Lieke Fonteijn

Ich bin Lieke Fonteijn en ich bin 18 jaor. Ich bin net begonne oppe universiteit van Tilburg mét de opleiding personieëlswieëtenschappe. Ik haoj daonaeve êrg völ van zînge en meziek make, oeëts op hârp begonne.

Inne körstshow ‘Körsmes in Wieërt’ vingdje mich trök as zangeres! Ich heb 6 jaor lang mejgedaon aan ‘t meziekgala, det in ‘t Munttheater geprizzentieërdj weurtj. Ich heb det in mien 5e jaor ouch moge organizieëre en waat waas det ‘n ieër!

Ouch heb ich aan dinnershows en promsconcerte mejgewêrktj. Same mét mien twieëlingbroor Stef hebbe ve opgetroeëje vör aojere en e paar kieër beej zakelike beejeînkomste.   

Ouch zoeëjdje mich kunne herkinne van vastelaovendj, want in 2015 hebbe we mét oeës hoêshaoje de Rogstaekersschlager gewonne.

Ich heb hieël völ zin in dieëze show en ich hoeëp gae ouch en dejje gezellig komtj kieke! ‘t Garandieërtj ‘n variëteit aan muzikaal talênte roond ‘t thema körsmes, waat allein mer kân leî-je tot gezelligheid. Tot dan!

Nederlands

Hallo allemaal,

Ik ben Lieke Fonteijn en ik ben 18 jaar. Ik ben net begonnen op de universiteit van Tilburg met de opleiding personeelswetenschappen. Ik hou daarnaast erg veel van zingen en muziek maken, ooit op Harp begonnen.

In de kerstshow ‘Körstmes in Wieërt’ vindt u mij terug als zangeres! Ik heb 6 jaar lang meegedaan aan het muziekgala, wat in het Munttheater gepresenteerd wordt. Ik heb het in mijn 5e jaar ook mogen organiseren en wat was dat een eer!

Ook heb ik aan dinnershows en promsconcerten meegewerkt. Samen met mijn tweelingbroer Stef hebben we opgetreden voor ouderen en een paar keer tijdens zakelijke bijeenkomsten.  

Ook zou u mij en mijn gezin kunnen herkennen van carnaval, want in 2015 hebben we met ons gezin de Rogstaekersschlager gewonnen.

Ik heb erg veel zin in deze show en ik hoop u ook en dat u gezellig komt kijken! Het garandeert een variëteit aan muzikale talenten in het thema kerstmis wat alleen maar kan leiden tot gezelligheid. Tot dan!

Wendy Overklift Vaupel Kleyn – van Veldhoven

Opgegruudj in Ni-jwieërt mer woeëntj inmiddels al hieël wat jaore in Wieërt; intösse mét eure mins Patrick en dochters Aylinn en Jaycee. Naeve gaer creatief bieëzig zeen és zînge Wendy’s groeëte passie. 

Op ‘t podium és het gein onbekindje. Vanaaf eur 17e stieët ze regelmaotig op ‘t podium. Ze hieët solo opgetroeëje mer ouch mét diverse bands, beej proms-concerte en theatershows. Dînktj daobeej aan Deadline, Cash, B.V. Vastgoed, Van Veldhoven, Toon Hermans Theatershow, Guulke’s Lakeside Music Night, etc.

Optraejes vör e klein intiem publiek tot ‘n meinigte van waal 8000 towschouwers, vör radio en tv: ze hieët ‘t allemaol mejgemaaktj. Ongeachtj welke variânt of gruuëtdje: “Ich geneet van ‘n optraeje as ‘t publiek opgieët inne muziek en show!” 

Ze hultj van mieërdere en hieël diverse meziekstiêle. ‘t Gieët d’r vörâl um det meziek aanspriktj. ‘t  meziekstök mot wat te ‘vertélle’ hebbe. 

Nederlands

Opgegroeid in Nederweert maar woont inmiddels al heel wat jaren in Weert; inmiddels met haar man Patrick en dochters Aylinn en Jaycee. Naast graag creatief bezig zijn is zingen Wendy’s grote passie. 

Op het podium is zij geen onbekende. Vanaf haar 17e staat ze regelmatig op het podium. Zij heeft solo opgetreden maar ook met diverse bands, proms-concerten en theatershows. Denk hierbij aan Deadline, Cash, B.V. Vastgoed, Van Veldhoven, Toon Hermans Theatershow, Guulke’s Lakeside Music Night etc.

Optredens voor een klein intiem publiek tot een menigte van wel 8000 toeschouwers, voor radio en tv: ze heeft het allemaal meegemaakt. Ongeacht welke variant of grootte: “ik geniet van een optreden wanneer het publiek opgaat in de muziek en show!” 

Ze houdt van meerdere en heel diverse muziekstijlen. Het gaat er vooral om dat muziek aanspreekt. Het muziekstuk moet mij iets te ‘vertellen’ hebben.

Hoi ich bin Yoni Beelen

Bin 25 jaor aod en woeënendj in ‘t hert van Wieërt.

In ‘t dageliks laeve wêrk ich as logopediste in ‘t Braobentjse, woeë ich de wichter dao op ‘t gebied van stum, spraok en taal ‘t ein en ânger perbieër beej te brînge.

Op muzikaal gebied zing ich in miene vreeje tiêd same mét Tim Crins in ‘n akoestisch duo, bin ich ein vanne zangeresse beej bigband LOS uut Tungelder en zing ich as backing vocal beej The Brood (Herman Brood Tribute Band).  Qua meziekgenres redelik gevari-ieërdj zoeë ajje kuntj zeen.

Op 20 en 21 december staon ich, same mét ‘n aantal ânger Wieërter artieste, in ‘t Munttheater beej de show: ‘Körsmes in Wieërt’. Ich heb d’r in eder gevâl ontzettendj völ zin in en hoeëp uch dao allemaol te zeen. Tot dan!

Nederlands

Ik ben Yoni Beelen, 25 jaar oud en wonend in het hartje van Weert.

In het dagelijks leven werk ik als logopedist in het Brabantse, waar ik de kinderen daar op het gebied van stem, spraak en taal het een en ander probeer bij te brengen.

Op muzikaal gebied zing ik in mijn vrije tijd samen met Tim Crins in een akoestisch duo, ben ik een van de zangeressen bij Bigband LOS uit Tungelroy en zing ik als backing vocal bij The Brood (Herman Brood Tribute Band).  Qua muziekgenre redelijk gevarieerd zoals je kunt zien.

Op 20 en 21 december sta ik, samen met een aantal andere Weerter artiesten in het Munttheater tijdens de show: Körmes in Wieërt. Ik heb er in ieder geval ontzettend veel zin in en hoop jullie daar allemaal te zien. Tot dan!

Mark en Wilhelmien Fonteijn

Dieëze mins en dieës vraw staon al mieër as 15 jaor as duo oppe buhn. Van aovendjvöllendje  tot korte ‘flits’-optreî-jes en van sfeervôl tot amuzemênt. Mét e breîd rippertoire wete ze beej edereîn de zjuuste snaor te rake. Van oorsprong allebej trompettist, en door de jaore haer uutgegruudj tot zêngers. Woeëbeej Mark zich de toetse eîge heet gemaaktj en lidjes és gaon schriêve.

In eur jaorelang ervaring hebbe ze aan schoeën producties mej moge wêrke. Van optreî-jes beej minse thoês tot op e bomvôl Vrijthof en alles waat dao tössenin zitj! ‘t Theaterpodium és eur daorum neet vrieëmdj. De mejwêrking aan o.a. de Limburgse theatershow de ‘Medammecour’ és waal ein van di-j bezûndjer ervaringe di-j ze dao in hebbe moge ervare. Mer ouch ’t optreî-je mét de vastelaovesconcerte (mét ‘t hieël hoêshaoje) van ‘t Zuid Nederlands Philharmonisch Orkest waas geweldjig.

Mer good, eder optreî-je make ze bezûndjer, klein of groeët. ‘t Zitj in eur hert um minse te amezere.

Mark en Wilhelmien; “Mejdoon aan ‘ne show mét ‘t thema körst és vör os weer ‘n now ervaring. Vae zeen d’r enorm nao uut um ‘t publiek mét de neme in de sfeer van körst”. Vör dees gelegenheid heet Mark, same mét Mark Bouwmans, de titelsong vanne veurstélling geschreve: “Körsmes in Wieërt”.

Nederlands

Dit koppel staat al meer dan 15 jaar als duo op de bühne. Van avondvullende tot korte “flits” optredens en van sfeervol tot amusement. Met een breed repertoire weten ze bij iedereen de juiste snaar te raken,

Van oorsprong beiden trompettist en door de jaren heen uitgegroeid tot zangers waarbij Mark zich de toetsen heeft eigen gemaakt en liedjes is gaan schrijven.

In hun jarenlange ervaring hebben ze aan mooie producties mee mogen werken. Van optredens bij mensen thuis tot op een bomvol Vrijthof en alles wat daar tussen zit. Het theaterpodium is hen daarin niet onbekend. De medewerking aan o.a. de Limburgse theatershow “De Medammecour” is wel een van de bijzondere  ervaringen die ze daarin hebben mogen ervaren. Maar ook ’t optreden met de “Vastelaovusconcerten” (met het hele gezin) van het Zuid Nederlands Filharmonisch Orkest was geweldig. Maar goed, ze maken elk optreden bijzonder, klein of groot. Het zit in hun hart om mensen te amuseren.

Mark en Wilhelmien; “meedoen aan een show met als thema Kerstmis is voor ons weer een nieuwe ervaring. Wij kijken er enorm naar uit om het publiek mee te nemen in de sfeer van Kerst.”

Voor de gelegenheid heeft Mark samen met Mark Bouwmans de titelsong van de voorstelling geschreven: “Körsmes in Wieërt.”

Stefan Wolter

Leef minse van Wieërt en de boeteni-jje!
Ich bin 29 jaor joonk en zing gaer lidjes.

’t Jaor és weer bekans um en vae make os klaor vör de fieëstdaag.
Same eîne groeëte oongereîn, gezellig same aanne haard mét gluhwein (of gewoeën aanne kuuëketaofel mét ‘n fles beer).

Mer good, ieërst gezellig mét z’n alle nao de Körstshow! Hieëlemaol good.
Ouch ich moog mejdoon en det és gewoeën kejsjiek.

Gae zootj mich kunne kinne vanne ‘Graaf van Horne-De Musical’ als de Zingende Barmanne of vanne vastelaovendj.

Eîgelik maaktj det gein böl uut, want same mét alle ânger artieste zeen vae ein now act di-j vör uch wat schoeëns gaon nieërzétte.

Geneetj, lachtj en guntj uch de lol!
Garoetjes!

Nederlands

Lieve mensen van Weert en omstreken!
Ik ben Stefan Wolter, 29 jaar jong en zing graag liedjes.

’t Jaar is weer bijna voorbij en wij maken ons klaar voor de feestdagen.
Een gezellig samenzijn, gezellig voor de haard met glühwein (of gewoon aan de keukentafel met een fles bier).

Maar goed, eerst gezellig met z’n allen naar de Kerstshow! Helemaal goed. Ook ik mag meedoen en dat is gewoon geweldig.

Jullie zouden me kunnen kennen van `Graaf van Horne – De musical` als de Zingende Barmannen of van de Vastelaovendj.

Eigenlijk maakt dat geen bal uit, want samen met alle andere artiesten zijn wij een nieuwe act die voor jullie iets moois gaan neerzetten.

Geniet, lach en gun jezelf de lol!
Groetjes!

Fämke Gerits

37 Jaor en moôder van 2 joonges. Geboeëre in Wieërt en dus ‘n echte Wieërtse.
Ich zing al zoeëlang as ich mich kân herinnere. Vreuger beej The Streetsingers en ‘n aantal jaore beej FAB5. Ich heb mejgedaon aanne productie van de “Rogstaekers Legende” en inne productie van “Herrefst”. Ouch heb ich jaorelang op ‘t podium gestânge beej de manne van Manoeuvre beej ‘t jaorliks tapzînge. En ich bin zangeres gewaesj beej de MLC-band. 

Vuuërig jaor heb ich mej moge doon inne geweldjige productie van “Graaf van Horne-De musical” waarin ich de rol spuuëldje van Walburgis van Nieuwenaer, de vraw vanne graaf. En dit jaor moog ik mejdoon inne prachtige productie van ‘Körsmes in Wieërt’.

Ich heb d’r zin in en hoeëp uch allemaol te zeen in december!

191111-Opening-800x500-

Esther Snijders uit Stramproy

Muziek és mich mét de paplepel ingegaeve en és mien absolute passie. Op jonge laeftiêd bin ich begonne mét pianospeule en zînge.

Door de jaore haer bin ich leadzangeres gewaesj van diverse coverbands. In 2016 heb ich mejgedaon aan de theatershow “Kefee Veldeke” en in 2018 heb ich ‘n rol moge vertôlke in “Graaf van Horne-De musical”.

Op dit memênt zing ich mét völ plezeer in 2 bands: Limbo Project en allround coverband DaVinci. Limbo Project maaktj (eîge) Limburgstalige popmeziek en zal in deze körstshow alle zêngers en zangeresse muzikaal begeleî-je.

DaVinci maakj meziek oet de 70’s, 80’s en 90’s. Same mét Wendy Overklift en Franky Tuasuun verzörg ich de leadzang.

’t És echt sjiek om mét te moge wêrke aan “Körsmes in Wieërt”. Ich kiek d’rnoa oet om d’r, same mét alle ânger artieste, ‘n geweldjige show van te make.

Nederlands

Muziek is mij met de paplepel ingegoten en is mijn absolute passie. Op jonge leeftijd ben ik begonnen met pianospelen en zingen.

Door de jaren heen ben ik leadzangeres geweest van diverse coverbands. In 2016 heb ik mee gedaan aan theatershow “Café Veldeke” en in 2018 heb ik een rol  mogen vertolken in “Graaf van Horne, de musical”.

Op dit moment zing ik met veel plezier in 2 bands: Limbo Project en Allround Coverband DaVinci. Limbo Project maakt (eigen) Limburgstalige popmuziek en zal tijdens deze kerstshow alle zangers en zangeressen muzikaal begeleiden.

DaVinci maakt muziek uit de 70’s, 80’s en 90’s. Samen met Wendy Overklift en Franky Tuasuun verzorg ik de leadzang.

Het is echt super om mee te mogen werken aan “Körsmes in Wieërt”. Ik kijk er naar uit om er, samen met alle andere artiesten, een geweldige show van te maken.

Jean Stassen

Hallo, ich bin 51 jaor en woeën mét mien hoêshaoje in Ospel. In ‘t dageliks laeve haoj ich mich bezig mét techniek en wêrk as wêrkveurbereî-jer/taekenaar beej Konings Transportbandenbouw b.v. in Ni-jwieërt. Miene vreeje tiêd besteej ich oonger ândere aan meziek en ‘t opknappe van ‘ne oldtimer. Gewoeën lekker vreute inne garaasj.

Mien muzikaal carrière bin ich gestartj als froontmân beej de coverband ‘Watts in a Name’. Mét deze band hebbe ve ‘n dikke 20 jaor mét hieël völ plezeer meziek gemaaktj en opgetroje. De aafgeloupe 10 jaor zing ik beej de band ‘Limbo Project’ en make ve Limburgstalige popmeziek.
Sinds indj 2018 zeen ve mét ‘n aantal muzikânte de rock/pop band ‘Suits me Right’ gestartj en hebbe begîn dit jaor oze ieërste try-out gehadj.

Inne aafgeloupe jaore heb ich aan verschillendje sjieke projecte mejgedaon. Heb oonger ângere mét hermeni-j-orkeste, slaagwêrkgroepe en big-band orkeste gewêrktj en moge zînge in theatershows als ‘Belaeftj Kefee Veldeke’ en de theatershow in ‘t kader van ‘t viêfjaorig bestaon van ‘t Toon Hermanshuis in Wieërt. ’n Absoluut hoeëgtepûnt in mien carrière waas de rol van Philips van Horne in ‘Graaf van Horne-De Musical’ in 2018.

Ich ving ‘t leuk om meziek te make in verschillendje settings, ‘t samewêrke mét verschillendje minse geuftj mich heejbeej völ energie. Ich kiek dan ouch uut nao de komendje Körsmes in ‘t Munttheater.

Nederlands

Ben 51 jaar en woon met mijn gezin in Ospel. In het dagelijkse leven houd ik me bezig met techniek en ben werkzaam als werkvoorbereider/tekenaar bij Konings Transportbandenbouw b.v. te Nederweert. Mijn vrije tijd besteed ik onder andere aan muziek en het opknappen van een oldtimer. Gewoon lekker frotten in de garage.

Mijn muzikale carrière ben ik gestart als frontman bij de coverband Watts in a Name. Met deze band hebben we een dikke 20 jaar met heel veel plezier muziek gemaakt en opgetreden. De afgelopen 10 jaar zing ik bij de band Limbo Project en maken we Limburgstalige popmuziek.
Sinds eind 2018 zijn we met een aantal muzikanten de rock/pop band “Suits me Right” gestart en hebben begin dit jaar onze eerste try-out gehad.

In de afgelopen jaren heb ik aan verschillende sjieke projecten deelgenomen. Heb onder andere met Harmonieorkesten, Slagwerkgroep en Big-Band orkesten gewerkt en mogen zingen in theatershows als “Belaeftj Kefee Veldeke” en de theathershow in het kader van het vijfjarig bestaan het Toon Hermanshuis te Weert. Een hoogtepunt in mijn carrière is de rol van Philips van Horne in “Graaf van Horne, De Musical” in 2018.

Ik vind het leuk om muziek te maken in verschillende settings, het samenwerken met verschillende mensen geeft mij hierbij veel energie. Ik kijk dan ook uit naar de komende Körsmes in het Munttheater.

Hallo,

Miene naam és Leon Smolenaars. Gebore en getoge in Ospel en sinds 2008 inwoeëner van Wieërt, woeë ich samewoeën mét mien vraw Veronique en mien wichter Julie (10) en Joost (8).

Zînge doon ich eîgenlik al waal mien hieël laeve, mer de meiste minse kinne mich van mien aandael as zênger binne de band ‘Guarantee’ of mien rol as Jan in de musical ‘Rogstaekers- De legende’.

Daonaeve wêrk ich boete miene vreeje tiêd as tandarts en bin ich ouch nog regelmaotig oppe squashbaan te vînge of langs de hockeylien um mien femiêlie aan te moedige.

Rieëje um aan dit spektakel mej te doon és vör mich de muuëgelikheid um same te wêrke mét e gezellig clubke minse en daonaeve um mét miene hobby meziek bieëzig te zeen.

Nederlands

Hallo, mijn naam is Leon Smolenaars. Geboren en getogen in Ospel en sinds 2008 inwoner van Weert waar ik samenwoon met mijn vrouw Veronique en mijn kinderen Julie (10) en Joost (8).

Zingen doe ik eigenlijk al wel mijn hele leven, maar de meeste mensen kennen me van mijn aandeel als zanger binnen de band Guarantee of mijn rol als Jan in de musical “rogstaekers, de legende”.

Daarnaast ben ik buiten mijn vrije tijd om werkzaam als tandarts en ben ik ook nog regelmatig op de squashbaan te vinden of langs de hockeylijn om mijn familie aan te moedigen.

Reden om aan dit spektakel deel te nemen is voor mij de mogelijkheid om samen te werken met een gezellig clubje mensen en daarnaast met mijn hobby muziek bezig te zijn.

Hoi, ich bin Monique Knapen.

Van kîndjerkoeër de Kristalbelletjes, nao zanggroep Majoraan, dânsorkest Fun en tegeliêkertiêd dialectbend Plat Wieërs. Tössedoor ouch mej moge doon aan ’n aantal schoeën projecte, zoeë as oonger ângere de Gulden Humor, de vastelaovendjproms, Kefee Veldeke en ’t jubileum van ’t Toon Hermans hoês.

Op dit memênt bin ich weer meziek aan ’t make mét de bend ‘Second Youth’ en ouch de minse van Plat Wieërs hebbe deindânger weer gevoonge. Zoeë luiptj meziek as ‘ne roeëje draod door mien laeve.

Gruuëts det ich noow mét ‘ne groep fein minse in ’t Munttheater moog staon inne veurstélling van ‘Körsmes in Wieërt’!

Nederlands

Van kinderkoor de Kristalbelletjes, naar zanggroep Majoraan, dansorkest Fun en tegelijkertijd  dialectband Plat Wieërs. Tussendoor ook mee mogen werken aan ’n aantal mooie projecten, zoals onder andere de Gulden Humor, de vastelaovendjproms, Kefee Veldeke en ’t jubileum van ’t Toon Hermans huis.

Op dit moment ben ik weer muziek aan ’t maken met de band ‘Second Youth’ en ook de mensen van Plat Wieërs hebben elkaar weer gevonden. Zo loopt muziek als een rode draad door mijn leven.

Trot dat ik nu met een groep fijne mensen in ‘t Munttheater mag staan in de voorstelling van ‘Körsmes in Wieërt’!