Video afspelen

Nederlands:

De Stichting “Wieërt Amezieërtj” presenteert  op vrijdag 20 en zaterdag 21 december in het Munttheater een gloednieuwe kerstshow onder de titel  “Körsmes in Wieërt”.

Het recept: 

Het publiek wordt meegenomen  naar een gezellig volle huiskamer in kerstsfeer waar het gezelschap net het feestelijke kerstdiner heeft verorberd en  zit uit te buiken en “na te praten”.

Dat “napraten” bestaat dan uit humor, met een knipoog naar Kerstmis, van oud Boonte Aovendj artiesten Ed en Frans en Limburgstalige popmuziek van de formatie “Limbo Prjoject” die, naast hun eigen repertoire, tal van bekende popnummers voorzien van nieuwe, passende teksten in het Weerter dialect, laten horen.

Die nummers worden vertolkt door zangers, zangeressen ( zie in het menu bij Artiesten ), Live band en dansgroep ( zie hier onder )uit de regio en gaan over  alledaagse en minder alledaagse  onderwerpen die de mensen bezig houden. Natuurlijk  ontbreekt “een vleugje” Kerst niet.

Als publiek schuif je, als het ware, zelf in die huiskamer aan. Voeg daarbij dat je vanaf het moment dat je het Munttheater voor deze voorstelling binnenkomt al wordt meegezogen in de kerstsfeer met mooie kerstliedjes van de Ray Stabbing Singers. Het is duidelijk dat “Körsmes in Wieërt de ideale voorbereiding is om, enkele dagen voor Kerst, helemaal in  de kerstsfeer te komen.

Waar              : Munttheater Weert

Wanneer        : vrijdag 20 december om 20.00 uur

                       : zaterdag 21 december om 14.30 uur en om 20.00 uur

Prijs               : € 19,50

Reserveren    : https://www.munttheater.nl/agenda/

Vrijdag- en zaterdagavond uutverkocht, zaterdagmidddag nog beperkt beschikbaar.

————————————————————————————————————————————————————–

Dialect:

De Stichting “Wieërt Amezieërtj” prizzentieërtj op vriêdig 20 en zaoterdig  21 december in ’t Munttheater ’n foonkelnow körstshow oonger de titel “Körsmes in Wieërt”.

’t Recept:

’t Pebliek weurtj mejgenoeëme nao ’n gezellig vôl hoêskamer in körstsfeer woeë ’t gezelschap zjuust ’t fieëstelike körstdiner hieët gegaete en zitj uut te boêke en “nao te kalle”.

Det naokalle bestieët dan uut humor mét ‘n knipoug nao Körsmes van aod-Boonte Aovendj artieste Ed en Frans en Limburgstalige popmeziek van “Limbo Project” di-j, naeve eur eîge rippertoir, ‘nen houp bekindje popnummers, vörzeen van now, passendje tekste in ’t Wieërter dialect laote huuëre.

Di-j nummers waere gezoonge doeër zêngers, zangeresse ( kiêktj in ’t menu beej Artiesten ), live band en dansgroep ( kiêktj heejônger ), uut de regio en gaon oeëver alledaagse en minder alledaagse ongerwêrpe di-j de minse bieëzig haoje. Neteurlik ontbriktj “e bitje”  Körst neet.

As pebliek schuufdje, as ’t ware, zelf inne hoêskamer aan. Veugtj daobeej dejje, vanaaf ’t memênt dejje ’t Munttheater vuuër de vuuërstelling binne komtj, al waertj mejgezoeëge inne körstsfeer mét schoeën körstlidjes vanne Ray Stabbing Singers.  ’T és dudelik det “Körsmes in Wieërt” de ideale vuuërbereî-jing és um, e paar daag vuuër Körsmes, hieëlemaol in de körstsfeer te kaome.

Woeë               : Munttheater Weert

Wannieër         : vriêdig 20 december om 20.00 oor

                       : zaoterdig 21 december om 14.30 en om 20.00 oor

Priês                : € 19,50

Rizzervieëre    : https://www.munttheater.nl/agenda/

Vriêdigaovendj en zaoterdigaovendj uutverkochtj, zaoterdmiddig nog beperktj beschikbaar

Live band LIMBO Project met .o.a Jean Stassen en Esther Snijders
Dansstudio Release
Popkoor The Ray Stabbing Singers
Dirigent Theo Collaert Popkoor The Ray Stabbing Singers